W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu


ul. Zielona 8
61-851 Poznań


tel.: 61 859 34 30
fax: 61 859 34 29


email: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl 


NIP: 781-184-07-66
REGON: 631281080

Kontrole przeprowadzone w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu

Kontrole przeprowadzone w Zarządzie Dróg Powiatowych
Data kontroli Stanowisko służbowe osoby kontrolującej Przedmiot kontroli

od 17.06.2011
do 01.07.2011

Michalina Kowalewska, główny specjalista w oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych, Paula Nowaczyńska, inspektor w oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych, Marcin Oleszczuk, główny specjalista w oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych UMWW. Sprawdzenie dokumentów dot. Projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań-Bolechowo odc. od mostu nad rzeką Warty do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196" dofinansowanego z Euro­pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielko­polskiego Regionalnego Pro­gramu Operacyjnego na lata 2001-2013.

od 06.10.2011
do 06.10.2011

Anna Bresińska, asystent w oddziale Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Kontrola pomieszczeń admi­nistracyjno-biurowych w Poz­naniu, przy ul. Zielonej 8 oraz na obwodzie drogowym w Zamy­słowie.

od 21.11.2011
do 21.02.2012

Edyta Tomczak, inspektor kontroli skarbowej Michał Celiński-Myszaw, st. referendarz Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2009 roku.

od 12.12.2012
do 11.01.2013

Michał Suchanek, starszy specjalista, Włodzimierz Kasprzycki starszy specjalista Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Kontrola zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko. Etap III" realizowanego w ramach NPPDL 2012-2015.

od 17.12.2012
do 19.12.2012

Magdalena Ostrowska biegły rewident, Ewa Piotrowska audytor wewnętrzny Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe sp. z o.o. Badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok.

od 08.04.2013
do 12.06.2013

Iwona Giczela - audytor wewnętrzny Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ocena kontroli zarządczej w zakresie funkcjonowania systemu wydawania zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem dróg oraz ustalanie i egzekwowanie opłat i kar pieniężnych z tego tytułu.

od 26.11.2013
do 20.12.2013

Dr inż. Bogdan Chojancki, główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Ochrona środowiska (ochrona wód).

od 27.11.2013
do 24.03.2014

Karolina Majchrzak, z-ca Dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Renata Kosmatka, główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli, Tomasz Sobkowiak, młodszy referent Wydziału Audytu i Kontroli. Ustalenie i przestrzeganie procedur kontroli finansowej w jednostkach budżetowych w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków bieżących.

od 29.11.2013
do 29.11.2014

Paweł Kurosz, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Realizacja nałożonych zadań obronnych.

od 17.02.2014
do 22.02.2014

Michał Suchanek, Inspektor Wojewódzki Wydziału Kontroli Prawnej i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Włodzimierz Kasprzycki, Inspektor Wojewódzki w Wydziale Kontroli Prawnej i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Kontrola zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P - ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ul. Zespołowej do ul. Laskowskiej wraz z usunięciem kolizji kabli: telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego oraz remont chodników od parkingu przy kościele do ul. Zespołowej i od ul. Laskowskiej do ul. Dworcowej w ramach NPPDL.

od 16.05.2014
do 16.05.2014

Daria Noszczyńska, młodszy asystent, Katarzyna Kucharczyk, młodszy asystent Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu. Kontrola w zakresie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, narażania pracowników na hałas i drgania mechaniczne oraz stosowania na terenie zakładu substancji chemicznych i ich mieszanin.

od 18.11.2014
do 28.11.2014

Lucyna Jankowska, audytor wewnętrzny Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Mariusz Strzyżewski audytor wewnętrzny, Agnieszka Wogórka-Hyczko, inspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Czynności sprawdzające realizacji rekomendacji zadania. Ocena kontroli zarządczej, systemy wydawania zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, zezwoleń, egzekwowanie opłat.

od 05.12.2014
do 05.12.2014

Magdalena Ostrowska audytor, Ewa Piotrowska audytor Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe w Poznani. Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

od 15.04.2015
do 08.05 2015

Lucyna Jankowska dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Renata Kosmatka główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Tomasz Sobkowiak podinspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Kontrola w zakresie prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego, w tym ujęcie i likwidacja składników majątku trwałego, prowadzenie okresowych inwentaryzacji oraz sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

od 18.05.2015
do 14.08.2015

Piotr Białka, głowny specjalista kontroli Państwowej Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Poznaniu. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych. Ocena stanów faktycznych pod względem legalności, gospodarności i rzetelności dotyczących: monitorowania przez zarządców dróg samorządowych (niszczenia) dróg lokalnych, egzekwowania przez zarządców dróg samorządowych od inwestorów i wykonawców odcinków autostrad i dróg ekspresowych naprawy zniszczeń i uszkodzeń.

od 15.03.2016
do 13.04.2016

Anna Banachowska, Magdalena Grubczak, inspektorzy kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu, Wydział Kontroli Płatników Składek. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczenia z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowości i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.
15.06.2016 Bogdan Chojnacki, Główny Specjalista, Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Kontrola rozbudowy drogi 2424P Rokietnica-Poznań ul. Kierskiej (na odc. od ulicy Leśnej do ulicy Altanowej) - przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.

od 27.06.2016
do 12.07.2016

Lucyna Jankowska dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Renata Kosmatka główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Agnieszka Wogórka-Hyczko, inspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Tomasz Sobkowiak podinspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Kontrola w zakresie gospodarki kasowej i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

od 11.10.2016
do 21.10.2016

Violetta Wesołek, zastępca dyrektora Wydziału Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Renata Kosmatka główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego  Poznaniu. Kontrola doraźna w zakresie prawidłowego planowania środków budżetowych na wynagrodzenia osobowe oraz ich pochodne na 2017 r.
15.02.2018 Komisja rewizyjna: Józef Czerniawski, Marek Pietrzyński, Andrzej Strażyński, Seweryn Waligóra, Zbigniew Tomaszewski. Zespół Kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu - Kontrola inwestycji drogowej realizowanej w roku 2017 z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - ul. Grunwaldzka w miejscowości Plewiska, gm. Komorniki.
21.02.2018 Anna Dziurdzia - Młodszy Asystent Oddziału higieny Pracy WSSE w Poznaniu, Dobrawa Matylla - Starszy Asystent Oddziąłu Higieny Pracy WSSE w Poznaniu. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - kontrola w zakresie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, narażania pracowników na hałas i drgania mechaniczne oraz stosowania na terenie zakładu substancji chemicznych i ich mieszanin.

od 26.02.2018
do 05.03.2018

Starszy Inspektor Pracy Specjalista Elżbieta AdamskaStarszy Inspektor Pracy Specjalista Elżbieta Adamska. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pacy Okręgowego Inspektoratu Pracy - przepisy prawa pracy.

od 13.02.2019
do 15.03.2019

Lucyna Jankowska, dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu; Renata Kosmatka główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu; Joanna Lesicka, inspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu; Tomasz Sobkowiak podinspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Kontrola w zakresie: gromadzenia środków publicznych, w tym ustalenia procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków publicznych, ustalenia i windykacji należności, ewidencji rozrachunków, zawierania umów związanych z gromadzeniem środków publicznych.

od 24.04.2019

Magdalena Kobusińska, Starszy specjalista Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Kontrola w zakresie: audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020. Dotyczy wniosku RPWP.05.01.02-30-0008/16-005 oraz wniosku RPWP.05.01.02-30-0008/16-006.

od 24.04.2019

Czesława Kostecka, biegły rewident

Badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok w ramach badania sprawozdania finansowego powiatu poznańskiego za 2018 rok.

22.07.2019

Marcin Oleszczuk, główny specjalista UMWW, Lucyna Wasielewska, główny specjalista UMWW

Kontrola projektu RPWP.05.01.02-30-0008/16 pt. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie”. WRPO 2014-2020.

od 03.12.2019
do 20.12.2019

Iwona Tomaszewska, starszy specjalista WUW w Poznaniu 

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań od początku węzła Dąbrówka do ul. Zakręt w m. Skórzewo, gm. Dopiewo.

od 11.12.2019
do 31.03.2020

Magdalena Ostrowska,
WCAK Sp. z o.o.

Badanie wstępne sprawozdania finansowego 2019.

od 07.07.2020

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Audytu i Kontroli: Lucyna Jankowska, Renata Kosmatka, Tomasz Sobkowiak

Kontrola problemowa: wynagrodzenia bezosobowe i wydatki na podróże służbowe pracowników.

od 30.03.2021
do 21.05.2021

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Kontrola interwencyjna dotycząca hałasu drogowego w Kruszewni.

od 01.07.2021

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Audytu i Kontroli: Lucyna Jankowska, Renata Kosmatka, Tomasz Sobkowiak

Kontrola w zakresie prowadzenia okresowych inwentaryzacji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane