Bezgotówkowy zakup paliw dla pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu 

i Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakukowa.pl (dalej jako"platforma") pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan.

Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.