Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako "Platforma") pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan

Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.