Kontrole przeprowadzone w Zarządzie Dróg Powiatowych
Data kontroliStanowisko służbowe osoby kontrolującej Przedmiot kontroli

od 17.06.2011

do 01.07.2011

Michalina Kowalewska, główny specjalista w oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych, Paula Nowaczyńska, inspektor w oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych, Marcin Oleszczuk, główny specjalista w oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych UMWW. Sprawdzenie dokumentów dot. Projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań-Bolechowo odc. od mostu nad rzeką Warty do skrzyżowania z drogą wojewodzką nr 196" dofinansowanego z Euro­pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielko­polskiego Regionalnego Pro­gramu Operacyjnego na lata 2001-2013.