Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem , etap 2 (od km 0+091,40 do km 0+874,15)Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
zał. 1 formularz ofertowy.pdf
zał. 1 formularz ofertowy.docx
zał. 2 kosztorys ofertowy pdf.zip
zał. 2 kosztorys ofertowy.xls
zał. 3 oświadczenie - art. 25a ust. 1.pdf
zał. 3 oświadczenie - art. 25a ust. 1.docx
zał. 4 oświadczenie - grupa kapitałowa.pdf
zał. 4 oświadczenie - grupa kapitałowa.docx
zał. 5 zobowiązanie.pdf
zał. 5 zobowiązanie.docx
zał. 6 wykaz robót.pdf
zał. 6 wykaz robót.docx
zał. 7 wykaz osób.pdf
zał. 7 wykaz osób.docx
zał. 8 wykaz sprzętu.pdf
zał. 8 wykaz sprzętu.docx
zał. 9 oświadczenie - podatki, opłaty.pdf
zał. 9 oświadczenie - podatki, opłaty.docx
zał. 10 dokumentacja projektowa.zip
zał. 11 projekt umowy.pdf