Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem , etap 2 (od km 0+091,40 do km 0+874,15)

UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert!Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
zał. 1 formularz ofertowy.pdf
zał. 1 formularz ofertowy.docx
zał. 2 kosztorys ofertowy pdf.zip
zał. 2 kosztorys ofertowy.xls
zał. 3 oświadczenie - art. 25a ust. 1.pdf
zał. 3 oświadczenie - art. 25a ust. 1.docx
zał. 4 oświadczenie - grupa kapitałowa.pdf
zał. 4 oświadczenie - grupa kapitałowa.docx
zał. 5 zobowiązanie.pdf
zał. 5 zobowiązanie.docx
zał. 6 wykaz robót.pdf
zał. 6 wykaz robót.docx
zał. 7 wykaz osób.pdf
zał. 7 wykaz osób.docx
zał. 8 wykaz sprzętu.pdf
zał. 8 wykaz sprzętu.docx
zał. 9 oświadczenie - podatki, opłaty.pdf
zał. 9 oświadczenie - podatki, opłaty.docx
zał. 10 dokumentacja projektowa.zip
zał. 11 projekt umowy.pdf
Wyjasnienia tresci SIWZ.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
zał. 11 projekt umowy po modyfikacji.pdf
zał. 2 kosztorys ofertowy branża drogowa po modyfikacji.pdf
04 koziegłowy_przekroje_normalne PW-420_1200 Etap 2.pdf
PRZEDMIAR 1. BRANŻA DROGOWA - KOZIEGŁOWY - etap 2.pdf
SST D-04.05.01.pdf
SST D-05.03.13..pdf
war GazSysem_2.pdf
war GazSysem_2_rys.1.pdf
war GazSysem_2_rys.2.pdf