Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew - Obwód Drogowy Biskupice i Zamysłowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym.pdf
Formularz oferty.pdf
Formularz oferty.docx
Projekt umowy.pdf
OBMIAR I WYCENA BRAKARSKA OD Biskupice M1-M2.pdf
OBMIAR I WYCENA BRAKARSKA Biskupice S1-S7.pdf
OBMIAR I WYCENA BRAKARSKA Zamyslowo S11-S15.pdf
OBMIAR I WYCENA BRAKARSKA Zamysłowo S1-S2 i S6-S8.pdf
Tabelaryczne zestawienie drewna zad I OD Biskupice.pdf
Tabelaryczne zestawienie drewna zad II OD - Zamysłowo.pdf
Wybór oferty najkorzystniejszej